Wat u verder nog moet weten...............

 

Voordat u zich aanmeldt, is het belangrijk dat u eerst onderstaande goed tot u neemt!

 

 • het organiseren doe ik als hobby en voor al die uren breng ik niets in rekening.  Géén winstoogmerk, slechts kostendekkend.
 • de reissom is opgebouwd uit overnachtingskosten, reiskosten, administratiekosten en overige kosten. 
 • overnachtingskosten zijn de kosten voor overnachtingen met ontbijt. Eventueel bijgeboekte lunch en/of dinerkosten. Dit wordt vermeldt in het overzicht dat u aan de rechterkant vindt van desbetreffende wandelweekend.
 • reiskosten zijn de kosten die gemaakt worden voor het 7 persoonsbusje en personenwagen (als die ook meegaat). De prijs is gebaseerd op 15 eurocent per gereden kilometer per persoon. De  kilometers worden vooraf berekend door gebruik van de routeplanner van Google Maps. Indien er ongeplande omleidingen zijn of een programmawijziging waarbij het totaal der kilometers 25 of meer toeneemt, volgt er een nacalculatie. Ook worden de werkelijke kosten van trein-, bus- en/of taxi doorberekend bij een weekend waarbij er van A naar B (lijn/etappe-wandeling) wordt gewandeld en niet van de onze eigen busje gebruik wordt gemaakt.
 • administratiekosten bedragen per aanmelding 3,50 euro. Dit is een tegemoetkoming in bel-, website- en domeinkosten.
 • overige kosten bestaan voornamelijk uit gemaakte entree-, parkeer-, pontkosten en dergelijke.

 

 • bij onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld door veranderd weerbeeld, behoud ik het recht om het wandelprogramma aan te passen. 
 • u bent nergens voor verzekerd. U dient zelf een reisverzekering voor ongeval, verlies en diefstal af te sluiten. Omdat ik dit niet bedrijfsmatig doe, vermoed ik dat een annuleringsverzekering hier niet van op toepassing is. Maar u kunt altijd bij uw eigen verzekering informeren.....
 • u gaat volledig op eigen risico mee. Ik kan nergens verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor worden gesteld.
 • u dient te aller tijde een geldig reisdocument zoals een paspoort of identiteitskaart bij u te dragen.
 • als u zich aanmeldt, dient u per omgaande een aanbetaling te doen van 100 euro. Het restant der reissom uiterlijk 5 weken voor vertrek. 
 • annulerings-optie 1: wilt u annuleren, dan kunt u  zelf proberen een vervanger te zoeken die uw plaats inneemt.  U dient dan zelf de reissom bij de vervanger terug te vragen. Dit is mogelijk tot 5 dagen voor vertrek.  
 • annulerings-optie 2: wilt u annuleren en u heeft zelf geen vervanger, dan stuur ik éénmalig een mail naar mijn deelnemersbestand. Mocht hieruit een vervanger komen dan reken ik hiervoor 10% van de totale reissom, zijnde bemiddelingskosten. Deze kosten worden dan op de totale reissom en/of aanbetaling, in mindering gebracht bij het terugstorten. Dit kan tot maximaal 3 weken voor vertrek.
 • annulerings-optie 3: wilt u annuleren en u heeft zelf geen vervangen en het lukt mij niet om uw plaats op te vullen, krijgt u de overnachtingskosten retour gestort, MITS het gratis annuleringtermijn van het overnachtingsadres niet is verstreken. U bent dan wél uw aanbetaling van 100 euro kwijt die, in de meeste gevallen, de reiskosten dekt. Dit omdat de reissom gebaseerd is op het minimale aantal personen. Wanneer ik u in dit geval de gehele reissom zou teruggeven dan draai ik en/of de medereizigers op voor uw annulering en dat is niet de bedoeling. Als ik uw gereserveerde kamer niet meer kan annuleren, bent u de GEHELE reissom kwijt. 

 

 • op sommige weekenden mag één hond mee. Dit wordt bij desbetreffend weekend duidelijk aangegeven. U kunt achteraf geen bezwaar maken hierover. 
 • de hond mag een maximale hoogte hebben van 50 cm. Dit komt neer op een kleine tot middelgrote hond. Hij dient ingeënt te zijn waaronder rabies en een dierenpaspoort moet ten alle tijden worden meegenomen. 
 • voor honden wordt er vaak op het overnachtingstarief een toeslag berekend. Dit wordt apart en achteraf doorberekend.
 • niet overal mag de hond worden meegenomen naar de ontbijtzaal en/of restaurant. U dient hier rekening mee te houden en zo nodig de hond op de kamer te laten.
 • de hond moet goed gesocialiseerd zijn en de opgegeven aantal kilometers aankunnen.

 

 • ik organiseer de wandelweekenden in de maanden april tot en met oktober met dagvullende wandelingen. De lengte van de wandelingen zijn afhankelijk van de daglengte.
 • In de zomer organiseer ik een wandelweekend "light", dit betekent makkelijke, zo goed als vlakke, wandelingen van maximaal 12/13 kilometer eventueel met een aanvullend programma, zoals museabezoek of sportaktiviteit of iets dergelijks. 
 • alle wandelweekenden met hetzelfde programma worden slechts maximaal 2x georganiseerd. 1 keer in het voorjaar en 1 keer in het najaar.
 • als er nieuwe wandelingen op staan, dan zijn deze wandelingen niet voorgelopen. De tekst is gebaseerd op wat ik op internet vind en uit ervaringen van medewandelaars.
 • ook lijnwandelingen (van A naar B), zijnde etappes worden niet voorgelopen.
 • wilt u een keer niet mee wandelen, dan is dit geen probleem. Wel graag even van te voren melden. U bent dan die dag op uzelf aangewezen. Uitgezonderd hierop zijn de lijn/etappe wandelingen waarbij we van overnachting naar overnachting trekken.
 • als er standaard geen diner bij de reissom is inbegrepen dan betekent dit dat we lokaal op zoek gaan naar een restaurant. Dit gebeurt in overleg met de deelnemers maar de uiteindelijke beslissing ligt bij mij.  U dient zelf uw maaltijd en drankjes ter plaatse af te rekenen.
 • wilt u een keer niet mee uit eten, dan is ook dit geen probleem. Wel graag even van te voren melden!
 • voor lunch slaan we eten en drinken in bij een plaatselijke bakker en/of supermarkt voorzover er geen lunchpakketten zijn. 
 • als ik vermoed dat er geopende horeca onderweg is, dan vermeld ik dat.
 • wanneer iets niet naar wens is, tijdens de reis, hoor ik dat graag direct zodat ik er mogelijk iets aan kan doen. Achteraf klagen heeft namelijk geen zin.

 

 • onder een goede wandelconditie versta ik, dat u  minstens 2 dagen achter elkaar in Nederland een wandeling kunt maken van gemiddeld 17 kilometer of langer met een tempo van rond de 4,5 kilometer per uur, zonder dat u daarbij klachten krijgt en geen onderliggende aandoening heeft.
 • u bent zelf verantwoordelijk voor de inschatting of u de wandelingen  aan kunt. Mocht blijken dat u uzelf hebt overschat dan wordt er overleg gepleegd om tot een goede oplossing te komen.
 • de wandelingen worden aangeduid met licht (blauw), gemiddeld(rood) en zwaar (zwart). Deze indicaties komen van internet. De beoordeling van het niveau wordt bepaald door de lengte van de tocht, de hoogteverschillen, de conditie van het pad en het weer.
 • onderweg worden er korte drinkstops gehouden, voor lunch houden we een wat langere pauze.
 • zelf maak ik graag foto's. Sommige van deze foto's zal ik gebruiken ten behoeve van promotie van mijn website Droomwandelingen. Daarbij probeer ik zoveel mogelijk rekening te houden dat u niet herkenbaar in beeld komt of vraag ik expliciet toestemming van desbetreffende personen voorafgaand aan een weekend.
 • na afloop van elk wandelweekend zet ik foto's op de website bij desbetreffende pagina. Deze zijn voor iedereen zichtbaar.
 • het is mogelijk om een review achter te laten, indien u heeft deelgenomen aan een desbetreffende wandelweekend.
 • Ik ben in het bezit van een geldig uitgebreid EHBO voor volwassenen certificaat die internationaal erkend is. Ook mijn man is in het bezit van een EHBO Diploma. Er gaat dus altijd minimaal 1 wandelbegeleider mee met EHBO, maar heel vaak 2.

 

 • ik hou het recht om  elk georganiseerd wandelweekend, om welke reden dan ook,  te annuleren. U ontvangt dan natuurlijk direct uw aanbetaling en/of gehele reissom terug. 
 • ook wanneer een weekend geen doorgang kan vinden in verband met ernstige reisbeperkingen en/of reisverbod vanwege Covid-19, ontvangt u uw aanbetaling en/of de gehele reissom terug.
 • Wanneer van toepassing zullen de Covid-19 maatregelen ten alle tijden worden nageleefd naar de dan plaatselijk geldende regels.